هاست دایرکت ادمین ایران

Panel 1 | 2GB - فضا : 500 مگابایت

فضا / 500 مگابایت
کنترل پنل / دایرکت ادمین
تعداد سایت / نامحدود
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
بک اپ گیری / دارد
مکان سرور / ایران

Panel 2 | 1GB - فضا : 1 گیگ

فضا / 1000 مگابایت
کنترل پنل / دایرکت ادمین
تعداد سایت / نامحدود
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
بک اپ گیری / دارد
مکان سرور / ایران

Panel 3 | 2GB - فضا : 2 گیگ

فضا / 2000 مگابایت
کنترل پنل / دایرکت ادمین
تعداد سایت / نامحدود
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
بک اپ گیری / دارد
مکان سرور / ایران

Panel 4 | 3GB - فضا : 3 گیگ

فضا / 3000 مگابایت
کنترل پنل / دایرکت ادمین
تعداد سایت / نامحدود
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
بک اپ گیری / دارد
مکان سرور / ایران

Panel 5 | 5GB - فضا : 5 گیگ

فضا / 5000 مگابایت
کنترل پنل / دایرکت ادمین
تعداد سایت / نامحدود
افزودن دامنه / نامحدود
پارک دومین / نامحدود
ساب دومین / نامحدود
بک اپ گیری / دارد
مکان سرور / ایران

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای وب هاست دیزاین محفوظ می باشد