مستر ریسلر سی پنل آلمان

مستر ریسلر| 10 گیگ

میزان فضا / 10 گیگ
پهنای باند / نامحدود
تمامی امکانات / نامحدود
کنترل پنل / cPanel/WHM
بک آپ گیری/ روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
وب سرور / LiteSpeed
اکانت نمایندگی/25
تعداد سایت / نامحدود
پشتیبانی / ۲۴ ساعته
محل سرور/ آلمان
دارای DNS اختصاصی
دیتابیس / نامحدود
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
اکانت FTP / نامحدود
دارای گارانتی برگشت پول / تا 7 روز

مستر ریسلر| 20 گیگ

میزان فضا / 20 گیگ
پهنای باند / نامحدود
تمامی امکانات / نامحدود
کنترل پنل / cPanel/WHM
بک آپ گیری/ روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
وب سرور / LiteSpeed
اکانت نمایندگی/25
تعداد سایت / نامحدود
پشتیبانی / ۲۴ ساعته
محل سرور/ آلمان
دارای DNS اختصاصی
دیتابیس / نامحدود
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
اکانت FTP / نامحدود
دارای گارانتی برگشت پول / تا 7 روز

مستر ریسلر|30گیگ

میزان فضا / 30 گیگ
پهنای باند / نامحدود
تمامی امکانات / نامحدود
کنترل پنل / cPanel/WHM
بک آپ گیری/ روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
وب سرور / LiteSpeed
اکانت نمایندگی/25
تعداد سایت / نامحدود
پشتیبانی / ۲۴ ساعته
محل سرور/ آلمان
دارای DNS اختصاصی
دیتابیس / نامحدود
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
اکانت FTP / نامحدود
دارای گارانتی برگشت پول / تا 7 روز

مستر ریسلر|50گیگ

میزان فضا / 50 گیگ
پهنای باند / نامحدود
تمامی امکانات / نامحدود
کنترل پنل / cPanel/WHM
بک آپ گیری/ روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
وب سرور / LiteSpeed
اکانت نمایندگی/25
تعداد سایت / نامحدود
پشتیبانی / ۲۴ ساعته
محل سرور/ آلمان
دارای DNS اختصاصی
دیتابیس / نامحدود
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
اکانت FTP / نامحدود
دارای گارانتی برگشت پول / تا 7 روز

مستر ریسلر|100 گیگ

میزان فضا / 100 گیگ
پهنای باند / نامحدود
تمامی امکانات / نامحدود
کنترل پنل / cPanel/WHM
بک آپ گیری/ روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
وب سرور / LiteSpeed
اکانت نمایندگی/25
تعداد سایت / نامحدود
پشتیبانی / ۲۴ ساعته
محل سرور/ آلمان
دارای DNS اختصاصی
دیتابیس / نامحدود
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
اکانت FTP / نامحدود
دارای گارانتی برگشت پول / تا 7 روز

مستر ریسلر نامحدود

میزان فضا / نامحدود
پهنای باند / نامحدود
تمامی امکانات / نامحدود
کنترل پنل / cPanel/WHM
بک آپ گیری/ روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
وب سرور / LiteSpeed
اکانت نمایندگی/25
تعداد سایت / نامحدود
پشتیبانی / ۲۴ ساعته
محل سرور/ آلمان
دارای DNS اختصاصی
دیتابیس / نامحدود
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
اکانت FTP / نامحدود
دارای گارانتی برگشت پول / تا 7 روز

مستر ریسلر نامحدود

میزان فضا / نامحدود
پهنای باند / نامحدود
تمامی امکانات / نامحدود
کنترل پنل / cPanel/WHM
بک آپ گیری/ روزانه ، هفتگی ، ماهیانه
وب سرور / LiteSpeed
اکانت نمایندگی/25
تعداد سایت / نامحدود
پشتیبانی / ۲۴ ساعته
محل سرور/ آلمان
دارای DNS اختصاصی
دیتابیس / نامحدود
آپ تایم 99.99 %
دارای پشتیبانی روزانه
اکانت FTP / نامحدود
دارای گارانتی برگشت پول / تا 7 روز

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای وب هاست دیزاین محفوظ می باشد