هاست دانلود سی پنل آلمان

هاست دانلود سی پنل آلمان

Panel 1 | 100GB - فضا : 100 گیگ

مقدار فضا / 100 گیگ
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / سی پنل
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / 1 عدد

Panel 2 | 150GB - فضا : 150 گیگ

مقدار فضا / 150 گیگ
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / سی پنل
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / 1 عدد

Panel 3 | 200GB - فضا : 200 گیگ

مقدار فضا / 200 گیگ
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / سی پنل
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / 1 عدد

Panel 4 | 300GB - فضا : 300 گیگ

مقدار فضا / 300 گیگ
ترافیک ماهیانه / نامحدود
تعداد اکانت FTP / نامحدود
تعداد ساب دامین / نامحدود
تعداد پارک دامین / نامحدود
اکانت ایمیل / ندارد
ادون دامین / ندارد
پشتیبانی آنلاین / ۲۴ ساعته
کنترل پنل / سی پنل
محل سرور / آلمان
قابلیت ارتقا / دارد
ديتابيس / 1 عدد

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای وب هاست دیزاین محفوظ می باشد